Захист прав від незаконного кримінального переслідування

В червні 2020 року, до Адвоката Племяннікова Б.Д. звернулась Громадянка України, професійний Адвокат і відома медійна персона, з приводу незаконного кримінального переслідування її та її сім‘ї працівниками Київської міської прокуратури та працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

В ході досудового розслідування працівники поліції та прокуратури стверджували, що Клієнтка завдала тілесні ушкодження 26 працівникам поліції, вчинила перешкоди досудовому розслідуванню, і відповідно було відкрито кримінальне провадження за ч.2, ст.342, ч.1, ст.343 КК України.

В ході опрацювання матеріалів зазначеної справи, вдалось встановити юридичні підстави для скасування повідомлення про підозру.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржене підозрюваним, його захисником чи законним представником повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду з обвинувальним актом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 480 КПК України щодо адвоката здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Пунктом 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України встановлено, що виключно законами України визначаються судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи; організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань; порядок виконання судових рішень; засади організації та діяльності адвокатури.

Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В розрізі кримінального провадження слід констатувати що органи досудового розслідування можуть керуватись лише Конституцією та законами України. Відтак, жодні підзаконні нормативні акти не можуть бути джерелом кримінального процесу.

Частинами 1, 2 ст. 1 КПК України встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Пунктом 14 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що притягнення до кримінальної відповідальності – стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки в п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України визначено, що вручення письмового повідомлення про підозру здійснюється обласним прокурором, а в п. 13 ч. 1 спеціального закону прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя можна з певною мірою вірогідності ототожнювати вказані посади в контексті змісту ст. 481 КПК України.

Підтверджує цю обставину також норма ч. 1,2 ст. 10 Закону України «Про прокуратуру» 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII згідно якої у  системі прокуратури України діють обласні прокуратури, до яких належать прокуратури областей, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Київська міська прокуратура. Обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівник Київської міської прокуратури, який має першого заступника та не більше трьох заступників.

Водночас, у ч. 2 ст. 481 КПК України розмежовано поняття Генеральний прокурор та виконувач обов’язків Генерального прокурора, що створює певну аналогію для посади керівника обласної прокуратури. При цьому, як у спеціальному законі «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» , так і в КПК України чітко і однозначно йдеться про право складати і повідомляти про підозру адвокатові керівника обласної прокуратури (в т.ч. керівника Київської міської прокуратури), а не про виконувача його обов’язків.

Відтак, імперативні норми як КПК України, так і спеціального закону, що врегульовує статус і правові гарантії адвокатів надають право складати і повідомляти про підозру адвокатові керівника обласної прокуратури (в т.ч. керівника Київської міської прокуратури), а не виконувача його обов’язків. Зазначені порушення не є вичерпними в даній справі, оскільки їх обсяг значинй, а тому не раціонально описувати всі порушення, оскільки це тягне за собою невиправдані витрати часу як читача так і автовра.

За результатом аналізу усіх наявних порушень кримінального процесуального законодавства України, Адвокат Племянніков Б.Д. звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва зі скаргою на повідолмення про підозру яке складене відносно Клієнта.

12.07.2021 року, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва було скасовано згадане повідомлення про підозру, таким чином після скасування повідомлення про підозру, особа не вважається підозрюваним, а тому не виникає відповідно і випливаючих з цього прав і обов‘язків як підозрюваного.

Скасування повідомлення про підозру є об‘ємним та складним процесуальним процесом, не так складна процедура його розгляду, як безпосередньо віднаходження підстав для його скасування і доведення цих підстав поза розумним сумнівом перед слідчим суддею.

Завжди захищайте Ваші права, окрім Вас і Вашого адвоката ніхто не буде захищати Ваші права.

Користуйтеся і звертайтесь за консультацією. Консультації у нас безкоштовні.

Можете з нами зв‘язатись: +38 (066) 004-38-25 або написати на електронну пошту: office@attorneys.org.ua

З повагою, Адвокат Племянніков Богдан Дементійович